Kult Pamięci
historia - pamięć - zapomnienie

historia
 bitwa pod Tannenbergiem
 kult marszałka Hindenburga
 pogrzeb Hindenburga
 historia powstania pomnika
 pomnik Tannenberg-Denkmal
 nowy symbol narodowy
 charakter ideologiczny pomnika
 dzieje pomnika
 Stalag IB Hohenstein
pamięć
 miejsca pamięci
pomnik Grunwaldzki
cmentarz w Sudwie
cmentarz w Drwęcku
mały Tannenberg
 ślady pamięci-wycieczka pierwsza
 kult pamięci
 projekt
 zerwanie między pamięcią a historią
 Pierre Nora,Między pamięcią a historią:  Les lieux de Memoire (fragment)
 makieta pomnika
 lokalizacja
zapomnienie
 pomnik rozproszony
 wymazywanie historii
 stan obecny-szczątki

 archiwum
 bibliografia
 linki stron
 kontakt


cmentarz w Drwęcku


Wieś Drwęck położona jest w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek.

W latach I wojny światowej ówczesna wieś Dröbnitz, jak i okolice (Prusy Wschodnie) stanowiły miejsce decydującego starcia wojsk niemieckich pod dowództwem marszałków Hindenburga i Ludendorffa pomiędzy rosyjską Armią generała Samsonowa.

Spektakularne zwycięstwo Niemiec stanowiło swoisty rewanż za Tannenberg/Grunwald z 1410 r., dlatego też w historiografii zaistniała, jako bitwa pod Tannenbergiem.

W wyniku starć wojennych na terenie Prus Wschodnich, śmierć poniosło ponad 60 000 żołnierzy obu wojsk, oprócz Niemców i Rosjan, Austriacy, Anglicy, Polacy, Rumuni, Belgowie.

Cmentarz w Drwęcku usytuowany jest ok. 400 m na południe od wsi, dawniej na jej skraju a obecnie w sosnowym lesie na niewielkim wzniesieniu. Charakter jego umiejscowienia wyznaczała popularna w tamtych czasach idea tzw. „gajów bohaterskich”. Położony na planie wieloboku, cmentarz rozlokowany został na ośmiu tarasach, z których siedem zajmują żołnierskie mogiły, zaś jeden pełni funkcję komunikacyjną. Zbocza tarasów oraz skarpy okalające cmentarz i przyległy od strony południowej plac apelowy wzmocnione zostały kamieniami polnymi. Na szczycie muru znajduje się wysoki kilku metrowy, drewniany krzyż. Również na każdej mogile ustawiony został prosty, drewniany krzyż. Granice cmentarza wyznaczały szpalery świerkowe, które obecnie zachowały się w stanie szczątkowym. Na ścianie muru-na osi wejścia, pierwotnie umieszczona była kamienna tablica z wykutym napisem:

"HIER STARBEN DEN HELDENTOD FÜR KÖNIG UND VATERLAND IN DER SCHLACHT BEI TANNENBERG AM 28 AUGUST 1914 VOM RES. INF. REG. NO 9".

Na cmentarzu pochowanych zostało 183 żołnierzy, głównie z 9 Res. Inf. Reg. armii niemieckiej, poległych 28 sierpnia 1914 r. w walkach toczonych o wieś Dröbnitz .

Dzięki przeprowadzeniu społecznej akcji, cmentarz w Drwęcku nie uległ zalesieniu, zachwaszczeniu tym samym zaniknięciu jako miejsce pamięci.

W sierpniu 1993 r. w okolicach wsi Drwęck doszło do realizacji projektu „Borussi”, którego celem była renowacja starych cmentarzy z czasów I wojny światowej, powrót do naturalnego krajobrazu, jak i ożywienie pamięci o nich, również w świadomości mieszkańców wsi. Autorzy projektu przeprowadzili dodatkowo program edukacyjny skierowany do młodzieży, która świadomie miała wziąć udział w procesie „pobudzenia historycznego”, „poznawania i identyfikacji rzeczywistości”.

Wszystkie cele i zamierzenia projektu „Borussi” trwającego w latach 1993-1998 zrealizowano pomyślnie.

Archiwalna fotografia cmentarza w Drwęcku.


Fragment tarasów cmentarza, widok współczesny.


Widok ogólny, wejście na teren cmentarza.

kult pamięci !Copyright © 2014   |   kult pamięci !    |   Wszelkie prawa zastrzeżone   |   kontakt: kult_pamieci@wp.pl   |   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   |